Productora local, la nostra explotació familiar cultiva 7 hectàrees de fruiter de Rosselló.
Horts situat a Claira, tenen la dolçor de la influència marítima sota Sol excepcional.
Degustació i venda a l’acte a finals de maig a juliol col·lecció període tardà cada dia de 9h a 13h i de 16h a 19h.

Els nostres productes s’elaboren a partir dels nostres albercocs recollits a la maduresa, processats i envasats per l’empresa SIBIO – 66270 LE SOLER